מהו מצב סיעודי

מהו מצב סיעודי?

הביטוח הסיעודי מאשר גמלת סיעוד למבוטח העונה על אחת משתי ההגדרות האפשריות כדלקמן: אופציה ראשונה: מצב בריאותי ותפקודי ירוד אשר בגינו המבוטח לא יכול לבצע בכוחות עצמו חלק ניכר (50% ומעלה מהפעולה) של 3 פעולות לפחות מתוך 6 הפעולות הבאות: קימה ושכיבה התלבשות והתפשטות. רחצה. אכילה ושתייה. שליטה על הסוגרים. התניידות באופן עצמאי. אופציה שניה:…